PLGBC Green Building Awards

Regulamin konkursu

 1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego | Polish Green Building Council (PLGBC) z siedzibą w Gliwicach, zwane dalej PLGBC. PLGBC jest pozarządową organizacją non-profit, wspierającą rozwój budownictwa zrównoważonego w Polsce.

 1. Osoba upoważniona do kontaktów

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie konkursu ze strony PLGBC, jest Marta Szczepanik: mszczepanik@plgbc.org.pl, +48 515 280 575.

 1. Rodzaj i forma konkursu

Konkurs jest otwarty, jednoetapowy, obejmuje pojedyncze budynki (nie ich kompleksy) projektowane, realizowane i zrealizowane oraz wnętrza w budynkach zrealizowanych na terenie Polski, jak również produkty firm działających na terenie Polski. Konkurs nie wymaga żadnych opłat wstępnych.

 1. Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu są:

 • firmy, organizacje lub instytucje, które zaprojektowały, wybudowały, są właścicielami lub zarządzają budynkiem;
 • firmy i studenci, którzy zaprojektowali budynek, a jego budowa jeszcze się nie rozpoczęła, trwa lub jest to projekt konceptualny (bez przeznaczenia pod budowę);
 • firmy, organizacje lub instytucje, które zaprojektowały lub są właścicielami określonego wnętrza (pomieszczenia, grupy pomieszczeń) w budynku;
 • firmy, które są producentami materiałów budowlanych, wykończeniowych, systemów budynkowych i wyposażenia pomieszczeń budynków.
 1. Procedura, termin i sposób składania prac konkursowych

Zgłoszenie składa się z dwóch obligatoryjnych punktów, które zaleca się wykonać jednego dnia:

 • wypełnienia odpowiedniego formularza online;
 • wysłania na adres mszczepanik@plgbc.org.pl wszelkich załączników wymaganych w danej kategorii – w postaci linku do plików załadowanych na WeTransfer lub Dysk Google.

Obydwa punkty należy wykonać do dnia 30.06.2019.

Zgłoszenia nadesłane po tym terminie lub niekompletne nie będą brane pod uwagę.

 1. Język konkursu

Językiem konkursu jest polski. Organizator dopuszcza również możliwość używania języka angielskiego.

 1. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest zgłoszenie zrównoważonego budynku, wnętrza, projektu budynku lub produktu w poniższych kategoriach:

 • Kategoria 1: Najlepszy zrealizowany budynek ekologiczny certyfikowany
 • Kategoria 2: Najlepszy zrealizowany budynek ekologiczny bez certyfikatu (bądź precertyfikowany)
 • Kategoria 3: Najlepszy projekt ekologiczny (profesjonalny i studencki)
 • Kategoria 4: Najlepsza ekologiczna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
 • Kategoria 5: Najlepsza ekologiczna rozbudowa/modernizacja/renowacja
 • Kategoria 6: Najlepszy ekologiczny budynek sektora publicznego
 • Kategoria 7: Najlepsze zrównoważone wnętrze
 • Kategoria 8: Green Product of the Year
 • Kategoria 9: Najlepsza ekologiczna inicjatywa miejska/gminna

Dopuszcza się nadesłanie przez jednego uczestnika kilku różnych zgłoszeń do jednej lub kilku kategorii.

 1. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyróżnienie zaangażowania uczestników konkursu w rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce, a także podniesienie świadomości tego rozwoju wśród uczestników rynku budowlanego w Polsce i na świecie.

 1. Sposób wykorzystania wyników konkursu

Zwycięskie prace będą ogłoszone podczas PLGBC Green Building Symposium, a lista laureatów i wyróżnionych zostanie umieszczona na stronie internetowej PLGBC, opublikowana w newsletterze PLGBC oraz podana do wiadomości mediów. Podczas PLGBC Green Building Symposium może zostać wyemitowana zapętlona prezentacja zawierająca wszystkie zgłoszenia w postaci zdjęcia z nazwą i kategorią oraz zgłoszenia nagrodzone i wyróżnione w postaci zdjęcia z nazwą i kategorią oraz kluczowymi informacjami o budynku, wnętrzu bądź produkcie lub/i krótkiego filmu.

 1. Wymagania konkursowe

Kategoria 1: Najlepszy zrealizowany budynek ekologiczny certyfikowany

W tej kategorii mogą startować obiekty, które w okresie 06.2017-06.2019 zostały zrealizowane lub certyfikowane jako nowo powstałe budynki. W tej kategorii mogą startować wyłącznie obiekty, które oficjalnie posiadają certyfikat oceny wielokryterialnej (może on zostać zweryfikowany na oficjalnej stronie jednostki certyfikującej).

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • Green Checklist lub Scorecard wraz z podsumowaniem wyników

Kategoria 2: Najlepszy zrealizowany budynek ekologiczny bez certyfikatu (bądź precertyfikowany)

W tej kategorii mogą startować obiekty zrealizowane w okresie 06.2017-06.2019, ubiegające się dopiero o certyfikat, precertyfikowane/interim (BREEAM, DGNB, HQE, LEED, WELL) bądź też budynki, które nie będą certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zarówno architektonicznym, jak i zrównoważonego rozwoju.

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • Symulacja Green Checklist lub Scorecard będzie dodatkowym atutem

Kategoria 3: Najlepszy projekt ekologiczny

Do tej kategorii mogą być zgłaszane niezrealizowane jeszcze projekty obiektów ekologicznych (lub projekty ideowe, nieprzewidziane do realizacji), wykonane w okresie 06.2017-06.2019, oraz obiekty będące w trakcie budowy. W tej kategorii mogą startować profesjonaliści oraz studenci (oceniani osobno).

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy

Kategoria 4: Najlepsza ekologiczna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

W tej kategorii mogą startować zrealizowane w okresie 06.2017-06.2019 budynki w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, certyfikowane, ubiegające się o certyfikat, bądź też budynki, które nie będą certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zrównoważonego rozwoju, jak i architektonicznym.

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • Green Checklist lub Scorecard (dla budynków podlegających certyfikacji)

Kategoria 5: Najlepsza ekologiczna rozbudowa/modernizacja/renowacja

W tej kategorii mogą startować budynki modernizowane, rozbudowywane lub poddane renowacji w okresie 06.2017-06.2019. Mogą to być obiekty certyfikowane, ubiegające się o certyfikat, precertyfikowane/interim, bądź też budynki, które nie będą certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zrównoważonego rozwoju, jak i architektonicznym.

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • Green Checklist lub Scorecard (dla budynków podlegających certyfikacji)

Kategoria 6: Najlepszy zrealizowany ekologiczny budynek sektora publicznego

W tej kategorii mogą startować zrealizowane w okresie 06.2017-06.2019 budynki użyteczności publicznej certyfikowane, ubiegające się o certyfikat, precertyfikowane/interim, bądź też budynki, które nie będą certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zarówno architektonicznym, jak i zrównoważonego rozwoju.

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • Green Checklist lub Scorecard (dla budynków podlegających certyfikacji)

Kategoria 7: Najlepsze zrównoważone wnętrze

W tej kategorii mogą startować wnętrza (np. biura, powierzchnie handlowe) zrealizowane w okresie 06.2017-06.2019, certyfikowane, ubiegające się o certyfikat, bądź też wnętrza, które nie są certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zrównoważonego rozwoju.

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jedna wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept – forma graficzna dowolna

Kategoria 8: Green Product of the Year

Do tej kategorii mogą być zgłaszane zrównoważone produkty i systemy związane z szeroko pojętym budownictwem, bądź też zielone technologie dla budownictwa, które zasługują na szczególną uwagę.

Wymagania:

 • opis produktu według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • wizualizacja bądź zdjęcie produktu

Kategoria 9: Najlepsza ekologiczna inicjatywa miejska/gminna

Do tej kategorii mogą być zgłaszane inicjatywy miejskie na polu rozwoju zrównoważonego, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa zrównoważonego, które mogą wykazać przynajmniej częściowe efekty wdrożeniowe w okresie 06.2017-06.2019.

Wymagania:

 • opis inicjatywy według udostępnionego przez PLGBC formularza
 1. Kryteria oceny prac konkursowych

Prace oceniane są zarówno pod względem walorów architektonicznych, estetycznych, jak i walorów związanych z budownictwem ekologicznym i rozwojem zrównoważonym. Pod uwagę brane są również wszelkie ciekawe nowatorskie pomysły adresujące połączenie wymienionych walorów.

 1. Sąd konkursowy

W skład sądu konkursowego (Jury) wchodzą:

 • Przewodniczący sądu
 • Sędzia referent
 • Sędziowie
 • Sędziowie Honorowi
 1. Rodzaje nagród
 • W każdej kategorii konkursu jest maksymalnie jeden laureat i jedno wyróżnienie. Wyróżnienie przysługuje zgłoszeniu, które, nie będąc laureatem, w danej kategorii wyraźnie wybija się ponad pozostałe w określonym kryterium oceny.
 • W kategorii 1, 2, 4-7 nagradzany i wyróżniany jest właściciel i projektant budynku lub wnętrza. Dotyczy to także kategorii 3 profesjonalnej, jeśli znany jest już właściciel.
 • Laureaci otrzymują statuetkę i dyplom. Wyróżnieni otrzymują dyplom.
 • Może zostać przyznana nagroda dla Ekologicznego Budynku [lub Wnętrza] Roku, wybranego przez sąd konkursowy, jako najbardziej wyróżniające się spośród zgłoszeń nadesłanych do kategorii 1-7.
 • Może zostać także przyznana Nagroda Publiczności.
 1. Tryb rozstrzygania konkursu
 • Sąd konkursowy wstępnie zapoznaje się z nadesłanymi zgłoszeniami, korzystając ze współdzielonego arkusza Google, do którego automatycznie przesyłane są zgłoszenia z wypełnionych formularzy, a także posiłkując się wszelkimi załącznikami do zgłoszenia (zdjęciami, wizualizacjami, Scorecards itp.) udostępnionymi przez biuro PLGBC.
 • Organizator dopuszcza możliwość zorganizowania zebrania sędziów, w czasie którego – z pomocą sędziego referenta – odbędzie się dyskusja nad zgłoszeniami.
 • O wygranej decyduje rozstrzygnięcie dyskusji podczas zebrania sędziów, a punktacja służy jako pomoc.
 • W przypadku, kiedy przedmiot zgłoszenia wskazuje na konflikt interesów u danego sędziego konkursowego, sędzia ten wykluczany jest z oceny tego zgłoszenia, a ocenę zgłoszenia stanowi średnia ocen pozostałych sędziów.
 • Informacja o laureatach i wyróżnionych przekazywana jest jedynie do biura PLGBC w celu przygotowania dyplomów i prezentacji.
 • Wybór sądu konkursowego jest ostateczny i nie podlega odwołaniom.
 1. Terminy przebiegu konkursu

30.06.2019 – ostateczny termin na nadsyłanie zgłoszeń

03.10.2019 – ogłoszenie laureatów i wyróżnień podczas PLGBC Green Building Symposium